Nog geen (bank)spaarhypotheek of Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)? Dan is het niet mogelijk om een (bank)spaarhypotheek af te sluiten. Heeft u al wel een (bank)spaarhypotheek of KEW? Dan mag je deze als doorstromer of oversluiter behouden. Er moet dan wel aan bepaalde belastingregels worden voldaan.

De bank spaarhypotheek bestaat uit:

Een geblokkeerde spaarrekening om de hypothecaire lening aan het eind van de looptijd geheel of gedeeltelijk af te lossen. De rentevergoeding op uw rekening is gelijk aan de rente van de hypotheek. Het deel van uw hypotheek dat u aflost middels de spaarrekening lost u niet af tijdens de looptijd. U spaart op de spaarrekening gedurende de looptijd van de hypotheeklening. De Bank faciliteert de spaarrekening. Met het saldo dat u spaart, lost u op de einddatum de hypotheeklening geheel of gedeeltelijk af. De opgebouwde waarde op de spaarrekening valt in box 1 van het belastingstelsel. U kunt gebruikmaken van de belastingvrije uitkering SEW (Spaarrekening Eigen Woning).

Voordelen bankspaarhypotheek met sparen (SEW):

  • Bij een bankspaarhypotheek kan belastingvrij vermogen opgebouwd worden;
  • Bij een bankspaarhypotheek wordt niet afgelost waardoor maximaal geprofiteerd wordt van de hypotheekrenteaftrek;
  • Bij een bankspaarhypotheek behoort standaard geen overlijdensrisicoverzekering. Voor alleenstaanden is dat gunstig;
  • Bij een SEW is het eindkapitaal gegarandeerd. U loopt geen beleggingsrisico;
  • Bij een SEW is de rente op de rekening gelijk aan de hypotheekrente. Bij een hoge hypotheekrente is het gegarandeerde rendement dus automatisch ook hoog;
  • Bij een SEW heeft een eventuele rentestijging minder effect op de maandlasten dan bij andere hypotheken. Een renteverhoging betekent namelijk automatisch een verlaging van de periodieke inleg op de spaarrekening;
  • Bij een bankspaarhypotheek worden vaak minder kosten doorberekend dan bij hypotheekvormen met verzekeringen.

Nadelen bankspaarhypotheek met sparen (SEW):

Bij een bankspaarhypotheek wordt standaard geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Indien overlijdensrisicodekking gewenst is, moet dit buiten de hypotheek om geregeld worden;

  • Bij een SEW is de rente op de rekening gelijk aan de hypotheekrente. Bij een lage hypotheekrente is het rendement dus automatisch ook laag;
  • Niet alle hypotheekverstrekkers bieden deze hypotheekvorm aan.

Weten of je aan de belastingregels voldoet om de (bank)spaarhypotheek te behouden?